E10 – ofte stilte spørsmål

Bensin

E10 blir den nye standarden for vanlig bensin (95 oktan) som selges på energistasjoner. Den inneholder opptil 10% bioetanol, et drivstoff med lavere livssyklus drivhusgassutslipp, som kan blandes i bensin for å redusere mengden fossilt brensel.
Bioetanol er et fornybart drivstoff produsert av plantematerialer.
Bruk av E10 bensin kan bidra til å redusere livløpsutslippene av klimagasser - som karbondioksid (CO2) - forbundet med bensinbiler. E10 bensin er allerede mye brukt over hele verden.
E5 bensin kan inneholde opptil 5 volumprosent bioetanol, mens E10 kan inneholde opptil 10 volumprosent. Alle Essos Synergy-drivstoff inneholder tilsetningsstoffer som bidrar til å rengjøre, beskytte og forbedre bilens motor. Synergy Supreme+ Bensin 98 E5-drivstoff inneholder en dobbel dose tilsetninger.
Vanlig bensinkvalitet ble endret til E10 fra April 2023 på alle Esso-energistasjoner.
De fleste bensinbiler produsert etter 2011 kan bruke E10. Du kan sjekke hjemmesiden til Drivkraft Norge, se kjøretøyhåndboken eller kontakte bilprodusenten hvis du er usikker om din bil er kompatibel. Ved tvil er anbefalingen å bruke E5 bensin (Synergy Supreme+ Bensin 98). Se vår stasjonsoversikt.
Sjekk med bilprodusenten. Noen eldre biler, klassiske biler og mopeder ikke kan benytte E10 bensin. Ved tvil er anbefalingen å bruke E5 bensin (Synergy Supreme+ Bensin 98). Se vår stasjonsoversikt.
Synergy Supreme+ Bensin 98 - som er E5 - vil være uendret og tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner etter at E10 er introdusert. Merk at Synergy Supreme+ Bensin 98 ikke inneholder bioetanol.
Ja, det vil du, Synergy Supreme+ Bensin 98 er tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner, vennligst sjekk vår stasjonsoversikt for tilgjengelighet. Det vil ikke være noen endring i Synergy Supreme+ Bensin 98. Dette produktet inneholder ikke bioetanol.
Ja, E10 bensin vil være tilgjengelig på alle Esso-energistasjoner.
Synergy Supreme+ Bensin 98 er tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner, vennligst sjekk vår stasjonsoversikt for tilgjengelighet. Det vil ikke være noen endring i Synergy Supreme+ Bensin 98. Dette produktet inneholder ikke bioetanol
Alt drivstoff er tydelig merket med E5 eller E10 på pumpen og på pistolen.
Hvis kjøretøyet ditt er kompatibelt med E10 bensin, kan du helt trygt bruke både E5 og E10, for eksempel hvis du bruker E5 på en fylling og deretter E10 på den neste.
Nei, men enten du kjører på E10 eller noe annet drivstoff, vil vi foreslå at du kjører trygt, og med en kjørestil som sparer drivstoff, for eksempel å ha riktig oppblåste dekk, fjerne overflødig vekt fra kjøretøyet eller fjerne takstativ.
Andre faktorer, som kjørestilen din eller dekk med riktig lufttrykk, kan ha større innvirkning på drivstofføkonomien (antall kilometer du kan kjøre på en liter drivstoff). Bruk av E10 bensin kan redusere drivstofføkonomien noe. Du kan se en reduksjon på rundt 1% , men det er usannsynlig at dette er merkbart i daglig kjøring.
Nei, E10 bensin kan inneholde opptil 10 volumprosent bioetanol, mens E5 bensin kan inneholde opptil 5 volumprosent bioetanol. Bioetanol er et drivstoff som er laget av plantematerialer. Esso Synergy Supreme+ 98 - som er merket E5 - er uendret og tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner etter at E10 er introdusert. Synergy Supreme+ Bensin 98 inneholder ikke bioetanol.
Å bruke en enkelt tank med E10 bensin i et kjøretøy som ikke er kompatibelt, bør ikke være et stort problem. Pass på at du fyller på med E5 bensin neste gang.
Blandinger av fornybart drivstoff, som E10 bensin, introduseres generelt for å bidra til å redusere karbonintensiteten (de totale livssyklusutslippene av klimagasser) av drivstoff sammenlignet med konvensjonelle brensler (100 % fossilbaserte).
Standard livssyklusutslipp av klimagasser fra et 100% etanolbrensel varierer fra 24-73% lavere enn konvensjonelt drivstoff. Dette kan variere basert på faktorer som råstoffvalg, produksjon og leverandørytelse. Ved å blande konvensjonell bensin med opptil 10 % fornybar etanol kan dette bidra til å oppfylle samfunnets ambisjoner om utslippsreduksjoner, i et drivstoff som ikke krever noen endring for de fleste bileiere.
Annet bensindrevet utstyr er kanskje ikke kompatibelt med E10 bensin, inkludert båter, bensindrevet hageutstyr eller maskiner, for eksempel gressklippere og motorsager. Eiere og operatører bør sjekke håndboken, spørre produsenten eller forhandleren før de bruker E10. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å bruke E5 bensin (Synergy Supreme+ Bensin 98).
Ja, Synergy Supreme+ bensin 98 (E5) er tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner, vennligst sjekk vår stasjonsoversikt for tilgjengelighet. Det vil ikke være noen endring i Synergy Supreme+ Bensin 98. Dette produktet inneholder ikke bioetanol
Nei, Synergy Supreme+ Bensin 98-drivstoff er tilgjengelig på de fleste Esso-energistasjoner, og vil forsette å være et E5-drivstoff.
Synergy Supreme+ Bensin 98 inneholder ikke bioetanol.

Nei, hvordan vi merker produktene våre på pumpene er i samsvar med EU-lovgivningen som gjenspeiler hvilket drivstoff som er egnet for motoren din. Når det gjelder E5- eller E10-merking henviser det til det maksimale etanolinnholdet (volumprosent) drivstoffet kan inneholde. Vi forholder oss også til den norske lovgivningen, som pålegger oss å blande inn andre fornybare biokomponenter i drivstoffet vårt. Våre drivstoff må også oppfylle eller overgå høye produktkvalitetskrav, for eksempel NS-EN228.

Det viktige å huske at merkingen hjelper deg med å velge drivstofftype som er kompatibel med motoren din, slik at du kan være trygg på fylle riktig drivstoff.

Essos Synergy-kvalitetsdrivstoff er tilsatt komponenter som er utviklet for å bidra til å rengjøre og beskytte motoren under kjøring, noe som forbedrer motorens ytelse og drivstofføkonomi, alt som kommer kundene våre til gode.