Esso station in the day

Hvor finner jeg en stasjon?

Få hjelp til å finne en stasjon nær deg. Vi gir deg også veibeskrivelsen.

Finn stasjonen din

Vår Synergy bensin

Vår Synergy diesel

1Tidligere Synergy Bensin 95 inneholdt inntil 5% fornybar etanol. Livssyklusutslipp av klimagasser fra et 100% etanolbrensel er 24-73% lavere enn for fossilt brensel. Standard reduksjon av klimagassutslipp kontra fossilt brensel er 94g CO2e/MJ, i henhold EU-direktiv 2018/2001.

2Synergy Bensin 95: Avgassene er relatert til CO, HC og NOx. Påstandene er basert på (1) intern eller tredjeparts bilmotor- testing, og / eller (2) offentlige publikasjoner, og / eller (3) industriell eller vitenskapelig litteratur. Basis for sammenligning er mot bensin uten tilsetningsstoffer. Fordelene kan variere avhengig av faktorer som motortype, kjørestil og tidligere brukt bensinkvalitet.

3Synergy Supreme + Bensin 98 påstandene er basert på (1) intern eller tredjeparts bilmotor-testing, og / eller (2) offentlige publikasjoner, og / eller (3) industriell eller vitenskapelig litteratur. Synergy Supreme+ Bensin 98 har en ny formel og dobbelt så mye rensemiddel sammenlignet med Synergy Bensin 95. Påstandene er relevante for ytelsen av Esso-bensin solgt på utvalgte Essostasjoner i Norge. Kontroller produsentens veiledning om oktankrav. Fordelene kan variere avhengig av faktorer som motortype, kjørestil og tidligere brukt bensinkvalitet.

4Synergy Diesel: Avgassene er relatert til CO, HC og Nox, påstandene er basert på (1) intern eller tredjeparts bilmotortesting, og / eller (2) offentlige publikasjoner, og / eller (3) industriell eller vitenskapelig litteratur. Testet på dieselbiler kjøpt på det britiske bruktbilmarkedet og uavhengig testet på Mahle, Storbritannia. Drivstofføkonomi ble vurdert i den tilstanden kjøretøyene ble mottatt. Testing skjedde over 4000 km ved hjelp av Synergy Diesel og økningen i drivstofføkonomien i de testede bilene var opptil 26,1 kilometer per tank og i gjennomsnitt 16,8 kilometer per tank. Gjennomsnittlig avstand per fylling var 930 kilometer. Effektivitetsbesparelsene er opptil 2,8% og tilsvarer en verdi på opptil 35 øre per liter til en pris på 13,23 kroner per liter. Fordeler kan variere avhengig av faktorer som motortype, motortilstand, kjørestil og tidligere brukt dieselkvalitet.

5Synergy Supreme+ Diesel påstander er basert på (1) intern eller tredjeparts bilmotortesting, og / eller (2) offentlige publikasjoner, og / eller (3) industriell eller vitenskapelig litteratur. Synergy Supreme+ Diesel har dobbelt så mye rensemiddel, sammenlignet med Synergy Diesel. Påstandene er relevante for ytelsen til Esso diesel, som selges på utvalgte Essostasjoner i Norge. Fordelene kan variere avhengig av faktorer som motortype, motortilstand, kjørestil og tidligere brukt drivstoffkvalitet. Tilgjengelig på utvalgte Essostasjoner.